מכשיר ה-WIWE עומד בתו התקן של האיחוד האירופי למכשירים רפואיים וקיבל אישר של משרד הבריאות הישראלי.