מומלץ לשמור את הסמארטפון או הטאבלט שלך במרחק שאינו עולה על 30 ס״מ ממכשיר ה-WIWE. במהלך שימוש רגיל של האפליקציה, מומלץ לשמור על מרחק שלא עולה על 10 בין מכשיר ה-WIWE לבין הטלפון החכם או הטאבלט שעליו מותקנת האפליקציה.