מומלץ לבצע את הבדיקה במצב מנוחה, לשמור על נשימות קבועות ורגועות, לא לדבר ולא לבצע תנועות גוף שעשויות לשבש את תיעוד האותות החשמליות של הלב.