כן, WIWE אינו מהווה תחליף לבדיקות תקופתיות של הרופא המטפל, אבל הוא מאפשר לעקוב מקרוב אחרי פעילות הלב ולהתריע מפני סיכונים. בנוסף, אם אינך חש בטוב, תוכל לבצע בדיקה מיידית ולשתף את תוצאותיה עם הרופא המטפל לצורך קבלת טיפול מהיר יותר.