לא ידוע לנו על סיבות רפואיות או אחרות, שעשויות למנוע את השימוש במכשיר ה-WIWE.