לא, מכשיר ה-WIWE מבצע בדיקה בערוץ יחיד, שהוא שווה ערך לערוץ הראשון של בדיקת האק״ג המקובלת בבתי חולים.