מאחר שקוצב הלב משנה את מסלול הגירוי החשמלי בלב, ייתכן שמכשיר ה-WIWE לא יוכל לבצע בדיקת אק״ג באיכות מספקת.