תוצאות הבדיקה נשמרות אך ורק באפליקציה, לא מועברות לשום גורם אחר ולא מגובות בשרתי החברה.