כל אחד יכול להשתמש במכשיר ה-WIWE, אולם יש לזכור שניתוח תוצאות הבדיקה הותאם במיוחד לאדם בוגר. על כן, במקרה שהבדיקה מבוצעת על ילדים או צעירים מתחת לגיל 18, התוצאות עשויות להיות בלתי רלוונטיות.