אין הגבלה טכנית למדידת דופק, על כן מכשיר ה-WIWE מסוגל למדוד גם דופק גבוה במיוחד.